Nasza oferta


W błyskawicznie zmieniającym się świecie biznesu przewagę konkurencyjną osiąga firma, która ma dostęp do najlepszych pracowników.

Outsourcing specjalistów IT

Oferujemy terminowy wynajem specjalistów IT uzupełniając zespoły projektowe Klienta o brakujące kompetencje i zasoby. Bierzemy na siebie zarówno identyfikację i pozyskanie specjalistów z rynku, sprawdzenie ich wiedzy technicznej, jak i formalności związane z ich zatrudnieniem oraz zarządzanie płacowo-kadrowe.

Projekty IT

Realizujemy kompleksowo projekty IT na zamówienie Klienta w modelu Time & Material i bierzemy odpowiedzialność za długofalowy rozwój modułów aplikacji i całych systemów. Oferujemy doradztwo w zakresie tworzenia strategii IT, architektury korporacyjnej, procesów IT, IT governance, PMO i zapewniamy nadzór nad ich wdrożeniem.

Rekrutacje IT

Oprócz outsourcingu specjalistów IT realizujemy także rekrutacje stałe, w szczególności na stanowiska specjalistyczne i managerskie. Stosujemy metody direct i executive search na stanowiska kluczowe i o unikalnych kompetencjach. Realizujemy rekrutacje masowe dla SSC, BPO, ITO wykorzystując dedykowane zespoły pracujące w oparciu o uzgodnione KPI.